همایش بین المللی جامع حسابداری


 

 

جستجو در همایش بین المللی حسابداری
Loading

اهداف

 • کمک به سازمان به‌منظور به‌دست آوردن اصول استراتژیک آن سازمان
 • بررسی حسابداری مدیریت استراتژیک بر موفقیت مالی سازمانها
 • رسیدن به فرآیند نوآوری ها در سیستم های حسابداری مدیریت
 • ضرورت شناخت علم حسابداري
 • نقش حسابداري مديريت در موفقيت بنگاه هاي اقتصادي
 • استانداردهای حسابداری مالی
 • شناخت جایگاه حسابداری در ایران
 • معرفي، تبيين و تحليل مباني علمي و عملي سياست­گذاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي (فرايند، روش‏شناسي، شاخص‌ها، معيارها و امثالهم)
 • بررسي و تبيين تجربيات داخلي و خارجي در خصوص فرايندها و نتايج سياست‏گذاري در حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيكي
 • بررسي نقش و جايگاه بخش خصوصي در سياست‏گذاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي ايران و نيز كشورهاي منتخب
 • بررسي تجربه سياست‏گذاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي در سطح بخش يا صنعت
 • نقد و بررسي و آسيب شناسي عوامل ترغيب‏كننده و تهديدكننده سياست‎‏هاي تجارت و اقتصاد الكترونيكي در اسناد بالادستي كشور
 • ارزيابي و تحليل وضعيت بلوغ و آمادگي الكترونيكي در كشور در راستاي برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي
 • آسيب شناسي نقش، جايگاه، وظايف و اختيارات و برنامه هاي نهادهاي حاكميتي در حوزه سياست‏گذاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي كشور
 • توسعه و پيشنهاد چارچوب‏ها و الگوهاي مناسب برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيكي كشور
 • ارزيابي و تحليل وضعيت اقتصاد و توليد و تجارت در سطح ملي و بين المللي و نحوه تأثير و تأثر آن بر سياست‏هاي تجارت و اقتصاد          الكترونيكي داخلي و خارجي
 • تبيين سياست‏ها و راهبردهاي توسعه اثربخشي برنامه‏هاي كلان در حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيكي كشور
 • آينده نگاري تجارت و اقتصاد الكترونيكي، راهكارها، روش‏ها، اصول و چارچوب‏ها
حامیان علمی ویژهتماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش