همایش بین المللی جامع حسابداری


 

 

جستجو در همایش بین المللی حسابداری
Loading

محورهای همایش

محورهای حسابداری

 • پژوهش محوری حسابداری
 • آموزش توسعه حرفه‌ حسابداری و حسابرسی
 • اندیش‌پایه‌ها، مبانی فلسفی و نظری حسابداری
 • حسابداری، فرهنگ و توسعه دانش مالی
 • نقش راهبری شرکتی در فرهنگ سازمانی و بهبود گزارشگری مالی
 • نقش‌آفرینی حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت هزینه در اقتصاد مقاومتی
 • استانداردهای بین المللی، چالش­ها و فرصت­ها
 • سلامت مالی ومالیاتی، شفافیت اطلاعات و بازار سرمایه
 • آخرين دستاوردهای علمی حسابداری ايران و جهان
 • نيازهای امروز پژوهشی كشور در حوزه مسائل مالی و حسابداری
 • آموزش حسابداری و راه­های توسعه و بهبود شيو­ های آن
 • حسابداری، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات
 • حسابداری، بانكداری و ماليه اسلامی
 • نقش اطلاعات حسابداری درتصميم گيری مديران و بهبود اقتصاد كشور
 • قانون ماليات و حسابداری ماليات بر ارزش افزوده
 • كارآيی بازار سهام در ايران
 • اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی
 • اخلاق حرفه ‌ای حسابداری و تاثیر آن برتداوم ارزش ‌آفرینی
 • اخلاق در حسابداری از دیدگاه تهیه‌کنندگان و استفاده‌ کنندگان ازصورت­­های مالی و گزارشگری مالی
 • حسابرسی صورت­های مالی و نقش آن درکشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی
 • حسابداری اسلامی موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه ‌حسابداري و حسابرسي
 • حسابداری مدیریت کاهش قیمت بهای تمام ‌شده کالاو خدمات در شرکت­ها و سازمان­های خصوصی و دولتی
 • حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکت­ها و سازمان­ها
 • محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌ شده در شرایط کنونی
 • تکنیک­ها و ابزارهای کاهش قیمت تمام شده در شرایط کنونی
 • هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تمام ‌شده محصولات و خدمات
 • بودجه‌بندی، کنترل بودجه‌ای و مراکز مسئولیتی
 • حسابداری مدیریت و بودجه ‌ریزی عملیاتی شناور
 • حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد
 • حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی
 • شـنـاسـايـي دارایي‏هـاي نـامـشـهـود
 • حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود
 • ارزش‏گذاري سرمايه فكري
 • سرمايه فكري و زنجيره ارزش
 • سنجش و ارزيابي سرمايه فكري
 • ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشي
 • ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري
 • اظهارنامـه ‏مالي واظهارنـامه سرمـايـه فكـري
 • حسابداري سرمايـه انسانـي
 • روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود
 • نقش اطلاعات حسابداری، افشا و اثرات آن در بازار سرمایه
 • نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه
 • نقش اطلاعات حسابداری و حسابرسی در شفافیت اطلاعات
 • تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور
 • نقش اطلاعات حسابداری درارزیابی شرکت
 • توقعات بازار سرمایه از حسابداری
 • توقعات حسابداری از بازار سرمایه
 • چالش­هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
 • رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
 • مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيك­هاي مديريت مالي
 • مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيك­هاي حسابداري مديريت
 • بازاريابي مالي و رويكر دهاي ارتقای سرمايه گذاري پايدار
 • به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
 • استاندارد سازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
 • حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي
 • چگونگي و ميزان پژوهش‌هاي حسابداري موثر بر صنعت ايران طي دو دهه ‌گذشته
 • چشم انداز دانشکده­هاي حسابداري ايران
 • بررسي ساختار و كم وكيف نهادهاي واسط بين دانش حسابداري و صنعت
 • پيامدهاي اجراي فاز دوم لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثيرات آن بر حسابداري و حسابرسی
 • نقش حسابداري در كنترل و تخصيص هرچه بهتر منابع سازمان و جامعه
 • نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصاد کشور
 • نقش حسابداري دربازارهاي پول، سرمايه و بيمه
 • جايگاه حسابداري درنقشه جامع علمي کشور و سند تحول علمي
 • اهميت و نقش حسابداري مديريتي درافزايش كارایي سازمان
 • اهميت، چالش‌ها و راهكارهاي اجرايي حسابداري نظام‌هاي نوين مالياتي
 • چالش حسابرسي مالياتي، تشخيص وموانع نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي درايران
 • نقش رسانه‌ها در ارتقاي دانش عمومي حسابداري مردم
 • نقش حسابداري و حسابرسی درتامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري ازفساد
 • ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي عملکرد
 • تبيين و ارزيابي نقاط ضعف کنترل­هاي داخلي و تاثير آن بر سلامت نظام اداري
 • ضرورت وچگونگي اجراي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسک
 • چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه ‌فرهنگي جامعه
 • چگونگي تاثير فرهنگ جامعه بردانش و حرفه ‌حسابداري و حسابرسي
 • مباني، چالش‌ها ‌و راهكارهاي توسعه ‌فرهنگ پاسخگويي
 • عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداري و حسابرسي
 • عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي اعضاي خانواده ‌حسابداري
 • نقش رضايتمندي شغلي حسابداران در افزايش بهره‌وري منابع سازمان
 • آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان
 • سيستم­هاي اطلاعات حسابداري
 • نقش اطلاعات حسابداري درتصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور
 • اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت­ها
 • نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادي
 • نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه
 • آموزش حسابداري و راه­هاي توسعه و بهبود شيوه­هاي آن
 • تحولات فناوري اطلاعات و آموزش حسابداري
 • تحولات فناوري اطلاعات و حرفه‌ حسابداري
 • تحولات فناوري اطلاعات و حسابرسي
 • تحولات فناوري اطلاعات و فرهنگ سرمايه ‌گذاري
 • تحولات فناوري اطلاعات و نرم ‌افزارهاي حسابداری
 • مشكلات تطبيق نرم‌ افزارهاي حسابداري ايراني با واقعيت‌هاي حرفه
 • مشکلات ناشي از عدم وجود برخي از داده­هاي صورت­هاي مالي در نرم افزارهاي حسابداري يا عدم تطبيق آن­ها با صورت­هاي مالي

 

 

 

 

 

محورهای اقتصادی

اقتصاد کاربردی بارویکرد ملی :

 

اقتصاد بازرگانی کاربردی

 

اقتصاد انرژی کاربردی

 

اقتصادسنجی کاربردی

 

اقتصاد پولی کاربردی

 

اقتصاد کشاورزی کاربردی

 

اقتصاد مدیریت کاربردی

 

اقتصاد محیط زیست کاربردی

 

اقتصاد منابع کاربردی

 

اقتصاد شهری و روستایی کاربردی

 

اقتصاد برنامه ریزی کاربردی

 

اقتصاد بخش عمومی کاربردی

 

تجارت بین الملل کاربردی

 

فرهنگ واقتصاد :

 

فرهنگ ديني و اصلاح رفتارهای اقتصادی

فرهنگ سازی در جهش اقتصاد ملی و جهاد اقتصادی

فرهنگ سازی حرکت به سوی الگوی ایرانی، اسلامی توسعه و پیشرفت

فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف نامناسب در بخش­های اقتصادی

فرهنگ کار، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی

فرهنگ سازی حمایت از تولیدات داخلی

نقش فرهنگ قومی، مذهبی در توسعه اقتصادی کشور

نقش سبک زندگی و فرهنگ مصرف کالای داخلی دررونق بخشی به تولید ملی

 

اقتصادمقاومتی :

 

اهمیت سرمایه گذاری، اشتغال و بهره وری برای نائل شدن به اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و تحقق اصل 44 قانون اساسی

اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و تحریم­های اقتصادی

اقتصاد مقاومتی و اثرات آن بر نظام­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

ارتباط بین تحریم­های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

 

الگوی اسلامی – ايرانی پيشرفت :

 

ضرورت طراحی الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی

مبانی اسلامی نظريه پيشرفت

اصول و مبانی پيشرفت در حوزه اقتصاد

جهان بینی اسلامی و دلالت آن بر الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی

چالش­های به کارگیری مفاهیم و دلالت­های اقتصاد اسلامی در مواجهه با مسائل اقتصاد ایران

 

حماسه اقتصادی :

تحریم­ها و فرصت­های بین المللی در ارتقا تولید ملی

نحوه تقویت و ارتقا جایگاه بخش خصوصی درتولید ملی

راهبردهای تجاری سازی تولیدات ملی

نقش فرصت­های سرمایه گذاری خارجی و بازارهای پولی و مالی بین المللی در تولید ملی و مدیریت تحریم­ها

چالش­ها و راهکارهای مدیریتی تولید ملی

شیوه­های رقابت پذیری محصولات در بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی

نقش اقتصاد اسلامی در بهره­وری تولید ملی

چالش­ها و راهکارهای نظام بانکی در حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری­ها

سیاست­های اقتصادی

بررسی وضعیت پرداخت یارانه­ها درکشور و آسیب شناسی سیاست­های دولتی در راستای اصلاح نظام پرداخت یارانه­ها

بررسی موانع اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

بررسی تاثیر اجرای اصل 44 قانون اساسی بر اقتصاد کشور در سال­هاي پس از انقلاب اسلامی با تاكيد بر واگذاري­هاي صورت گرفته در سال­های اخیر

محیط کسب و کار در ایران و نقش سیاست­های کلی اصل ۴۴ دربهبود آن

بررسی مقایسه ای تجربۀ اجرای مالیات برارزش افزوده در برخی کشورهای درحال توسعه

ماليات بر ارزش افزوده و بررسی امكان جايگزيني آن بجاي درآمد نفت در بودجه كل كشور

نقاط قوت وضعف اجرای کامل اخذ مالیات بر اساس ارزش افزوده

بررسی سیاست اعطای سهام عدالت و فرصت­ها و تهدیدهای ناشی ازآن

بهره وری عوامل تولید و نقش آن در رشد اقتصادی

ارزیابی کارنامه خصوصی سازی در کشور و آسیب شناسی آن

هماهنگی میان سیاست­های پولی و مالی و تأثیرآن­ها بر متغیرهای کلان اقتصادی

تهدیدها و فرصت­های حاکم بر فضای کسب و کار

فوايد حسابرسي عملكرد در شفافيت فضاي كسب و كار و بهبود رشد اقتصادي

نظام مالیاتی و تثبیت کنندگی خودکار نوسانات اقتصاد کلان

سیاست مالیاتی و الزامات آن برای سیاست پولی

تدوين يك نظام جامع مالياتي و فوايد آن در منابع درآمدي و بودجه اي دولت

مالیات ها، هزینه ها و محدودیت بودجه دولت در بلند مدت

ترکیب مالیات­ها و رشد اقتصادی

مالیات­ها، استقراض و ترکیب بهینه آن درتامین مالی دولت

ثبات نظام مالیاتی و رشد اقتصادی ایران

ثبات نظام مالیاتی و نوسانات اقتصاد کلان

اثرات شوك­هاي بهره­وري با توجه به تئوري مكتب چرخه­هاي حقيقي در ايران

­اهمیت انضباط اقتصادی و بودجه ای در ایران

بودجه ریزی عملیاتی و چالش­های اجرایی آن در ایران

مالیات سبز

مالیات برتجارت الکترونیک

فرارمالياتي و راه­هاي مقابله با آن

اثرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه­ها در رشد اقتصادي

 

بخش پولی ومالی :

ساختار بازار سرمایه و تامین مالی برای توسعه بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات

بررسی روش­های تامین مالی و سرمایه گزاری در کشور

بررسی فرصت­های سرمایه گزاری به منظور جلب سرمایه گزاران داخلی و خارجی

اقتصاد سیاسی، سرمایه گزاری و تامین مالی

بانک­ها و شیوه­های تامین مالی در بخش­های مختلف اقتصادی

جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بخش­های مختلف اقتصادی

بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گزاری

نقش بازارهای غیررسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار

مدیریت ریسک سرمایه گزاری درایران

اثرات خصوصی سازی نظام تامین مالی بر فضای کسب و کار

بررسی نوسانات نرخ ارز در نظام تامین مالی کشور

ضرورت توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران

بررسی ضرورت استقلال بانک مرکزی و موانع تحقق آن درکشور

نقش بانکداری خصوصی درتوسعه صنعت بانکداری در کشور

تحلیل نقاط قوت و ضعف بانکداری الکترونیک

بررسي علل و عوامل ايجاد معوقات بانكي

ارزیابی سیاست حذف صفر از واحد پول ملی و چگونگی تأثیرگذاری آن بر بخش حقیقی اقتصاد

بررسي آثار اقتصادي، طولاني شدن پروژه­هاي عمراني و بارناشی از اجرای این موضوع

 

اقتصاد بین الملل :

ایران در اقتصاد جهانی و تاثیر تعاملات بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی

بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور و فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی کشور در این حوزه

ارزیابی وضعیت سرمایه گزاری خارجی درکشور و بررسی نقش و اهمیت آن در رشد اقتصادی کشور

وضعیت و جایگاه اقتصاد ایران در منطقه آسیای جنوب غربی

 

اشتغال :

چالش­های اشتغال در ایران

فعاليت‌هاي اقتصادي زمينه اشتغال در كشور

بازارکار، بهره­وری نیروی کار و ارزیابی عوامل اصلی مؤثر بر بیکاری در کشور

بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نقش آن در ایجاد اشتغال

بررسی اثرات ناشي از اجراي طرح بنگاه­هاي كوچك اقتصادي زود بازده در كاهش نرخ بيكاری

صندوق توسعه ملی :

نقش صندوق توسعه ملی در تبدیل تحریم­ها به فرصت

توسعه متوازن و پایدار کشور

ارتقا ارزش افزوده درصنعت نفت و گاز

ثروت ملی، اقتصادمقاومتی

راهکارهای ارتقا جایگاه بین المللی صندوق توسعه ملی

مدیریت سبد دارایی(پورتفوی) و مدیریت ریسک صندوق توسعه ملی

مطالعات تطبیقی قوانین، مقررات، رویه­ها و عملکرد صندوق­های ثروت سایر کشورها

صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه سرمایه گزاری در کشور

 

انرژی :

بررسی وضعیت وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و راهکارهای عملی برون رفت از آن

بررسی وضعیت بخش نفت درکشور و چالش­های آن

چشم انداز تولید و مصرف انرژی درکشور

صادرات گاز و چالش­ها و فرصت­های آن

ضرورت و امکان پذیری استفاده از انرژی­های نو

بررسی ضرورت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت

مباحث مرتبط با اقتصاد آب و اقتصاد برق درایران (خصوصی سازی-قیمت تمام شده و...)

 

کشاورزی، محيط زيست و توسعه پایدار :

آلودگي­هاي محيط زيست و رشد اقتصادی

ارزیابی و آمایش سرزمین

نقش محیط زیست درتوسعه پایدار

کشاورزی و توسعه پایدار

محيط زيست وتوسعه پایدار

بهره برداری بهینه ازمنابع آب و توسعه پایدار

خشکسالی و تاثیرات آن برتوسعه پایدار

بهره وری و موانع اشتغال دربخش کشاورزی

نظام بیمه ای و نظام بانکي محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار

 

جمعیت :

مصلحت نظام اسلامی، توسعه یا کنترل جمعیت

نقش زنان در شکل­گیری جمعیت مطلوب

بررسی وضعیت هرم جمعیتی کشور

تحلیل نوسانات نرخ رشد جمعیت در کشور

الگوی مطلوب رشد جمعیت

سیاست­های تشویقی در جهت افزایش جمعیت درایران

جمعیت و رشد اقتصادی

اقتصاد و مدیریت و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران

 

 

 

حامیان علمی ویژهتماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش