همایش بین المللی جامع حسابداری
حامیان علمی ویژه 

 

دانلود فایل ها

 

برای دریافت فایل WORD ، فرم گواهی پیش از موعد اینجا کلیک کنید (فرم ب33)
برای دریافت فایل PDF ، فرم گواهی پیش از موعد اینجا کلیک کنید(فرم ب33)
برای دریافت فایل راهنمای تدوین چکیده ی مقاله به صورت Word اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل راهنمای ارسال مقاله بصورت فارسی اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل راهنمای  ارسال مقاله بصورت انگلیسی اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل راهنمای تصویری ارسال مقاله اینجا کلیک کنی
 
پوستر همایش

پوستر دومین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و بانکداریجستجو در همایش بین المللی حسابداری
Loading
تماس با دبیرخانه

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران