همایش بین المللی جامع حسابداری


 

 

جستجو در همایش بین المللی حسابداری
Loading

حسابرسی داخلی

21 شهریور 1395

 بخش اول:

 

۱-تعریف حسابرسی داخلی:

 

۲-دامنه رسیدگی و هدفهای واحد حسابرسی داخلی:

 

استاندارد حسابرسی ایران دامنه رسیدگی و هدفهای واحد حسابرسی داخلی را بسته به اندازه و ساختار واحد مورد رسیدگی و نیازهای مدیریت دانسته و اشاره می کند که به طور معمول می تواند شامل یک یا چند مورد زیر باشد:

 

*بررسی رعایت قوانین،مقررات و سایر الزامات برون سازمانی و سیاستها،دستور العمل های مدیریت سایر الزامات درون سازمانی

 

شرح وظایف حسابرسی داخلی

 

حسابرسی داخلی جایگاهی والا در سیستم کنترل داخلی دارد و مدیریت واحدهای اقتصادی را در انجام مسئولیتها و وظائف خود از طریق تقویت کنترلها یاری می کند.حسابرسی داخلی بخش مهمی از یک مدیریت اثر بخش در تمام واحدهای اقتصادی به شمار می آید و طبق رهنمودهای حسابرسی وجود آن ضروری است و با توجه به الزامات گسترده حسابدهی،در مورد استفاده از منابع،بویژه منابع عمومی،نمی توان توجیهی برای عدم وجود واحد حسابرسی داخلی ارائه کرد.

حسابداری داخلی

 

۱- تعریف حسابرسی داخلی:

 

براساس بخش ۶۱ از استاندارد حسابرسی ایران و نظر هیات تدوین استانداردهای حسابرسی , به شرح ذیل می باشد :

 

     – ارزیابی مستقلی که توسط مدیریت شرکت برای سیستم های کنترل داخلی ایجاد میشود.

 

     – کفایت سیستم های کنترل داخلی را از لحاظ درست ومناسب, اقتصادی, اثربخش وکارآمدبودن استفاده ازمنابع را آزمون می نماید.

 

     – ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعملها, کارآیی روشها, کنترل و انعکاس نتایج در قالب یک گزارش مدون شده. ،حسابرسی داخلی یعنی وظایف ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آنان به منظور ارائه خدمت به آن واحد بوجود می آید. و یکی از ارکان اصلی محیط کنترلی محسوب می شود.

 

۲- وظایف واحد حسابرس داخلی:

 

اهم وظایف واحد حسابرس داخلی باتوجه به تعریف حسابرس داخلی به شرح ذیل خواهدبود.

 

*بررسی سیستم های کنترل داخلی:

 

استقرار سیستم های حسابداری و کنترل داخلی مناسب یکی از مسئولیت های مدیریت است که به نظارت و کنترل صحیح و مستمر نیاز دارد. مدیریت واحد مورد رسیدگی معمولا وظیفه بررسی سیستم ها،نظارت و کنترل اجرای آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی را مشخصاُ بر عهده واحد حسابرسی داخلی می گذارند.(اجرای برنامه حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفه ای واصول قابل قبول حسابداری به منظورحصول اطمینان ازصحت وکفایت عملیات مالی وغیرمالی شرکت اصلی , شرکتها و واحدهای تابعه وطرحهای عمرانی و انتفاعی وسپس تطبیق عملیات با قوانین , آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط.)

 

*رسیدگی به گزارش های مالی و عملیاتی:

 

           این رسیدگی می تواند بررسی مبانی بکار گرفته شده برای شناسایی،اندازه گیری،طبقه بندی و گزارش چنین اطلاعاتی و همچنین انجام رسیدگی ویژه (شامل آزمون گسترده معاملات و مانده حسابها و روشها)درباره هر یک از اقلام و یا عملیات خاصی را در بر گیرد.

 

    – بررسی وارزیابی سیستم کنترلهای داخلی موجود و ارائه پیشنهاد برای بهبود روشهای کنترل داخلی مالی درشرکت اصلی, شرکتها و واحدها و مجموعه های تابعه                               

 – بررسی وارزیابی روشهای اجرایی حفظ دارائیها,اموال وحقوق مالی شرکت اصلی , شرکتها و واحدهای تابعه .  

 

    – بررسی اسنادپرداخت وجوه نقدی و بانکی شرکت.

 

    – بررسی اسناد درآمدها و هزینه های سرمایه ای و جاری شرکت.

 

    – بررسی اقلام صورتهای مالی شرکت پیش ازتسلیم به حسابرسان مستقل وهیات مدیره.

 

    – همکاری باحسابرسان مستقل و بازرسان قانونی درمورد رسیدگی ها و برنامه های حسابرسی آنان مطابق با دستورالعمل مدیریت عامل شرکت

 

    – مطالعه وپیگیری موارد مندرج درگزارش های بازرسان قانونی وحسابرسان مستقل وتکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی شرکت اصلی ومجامع عمومی شرکتهای تابعه.          

 

    – رسیدگی و اظهارنظر درمورد مسائل واختلافات مالی وحسابداری (فیمابین شرکت و شرکتهای تابعه) موردی که توسط مدیریت ارشد شرکت ارجاع میشود.

 

    – ایجاد ارتباط وهماهنگی دائمی دفترحسابرسی داخلی شرکت و دفاتر حسابرسان داخلی شرکتها و واحد های تابعه بمنظور بهبود کارایی اجرای برنامه های حسابرسی داخلی آنها.

 

    – تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط باعملکرد شرکت و واحد های تابعه آن.

 

    – اعلام نیازهای آموزشی پژوهشی, خدماتی, تدارکاتی, سخت افزاری, نرم افزاری و بودجه ای دفترحسابرسی داخلی به مدیریت شرکت.

 

    – بررسی وتائید این موضوع که بااعمال دستورالعملها, روشها و کنترلهای پیش بینی شده, از دارائیها و درآمدهای شرکت درمقابل هرگونه سو, استفاده, اختلاس و تقلب, محافظت و مواظبت میشود. 

 

    – بررسی وتائید این موضوع که کلیه تعهدات واحدتجاری درحسابها انعکاس یافته وتعهدات مزبور در ارتباط با فعالیتهای شرکت بوده وروشهای کنترلی موجود به نحوی میباشد که ازثبت وانعکاس هزینه ها و بدهیهایی که به شرکت مربوط نیست, جلوگیری نماید.

 

    – انجام هرگونه مطالعه و رسیدگی خاص که ممکن است درنتیجه حسابرسیهایی انجام شده ضروری تشخیص داده شود یا اینکه بطور ویژه (در صورت بروز اختلاس, سوء استفاده و موارد مشابه آن) ازطرف مدیریت عامل یاهیات مدیره به واحد حسابرسی داخلی ارجاع گردد.                                                                                                                                          – همکاری باسایرقسمتهای واحدهای مختلف شرکت به منظور استقرار کنترلهای ضروری حسابداری و رعایت استانداردهای حسابداری.                                                                         

 – همکاری با سایرقسمتها و واحد های مختلف شرکت به منظورافزایش کارآیی ,کاهش هزینه ها و جلوگیری از دوباره کاری .

 

جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی:

 

موقعیت سازمانی واحد حسابرسی داخلی باید به گونه ای باشد که واحد مزبور بتواند وظایف محوله را به نحو مطلوب انجام دهد. حدود اختیارات و مسئولیتهای واحد حسابرسی داخلی باید از طریق شرح وظایف و دستورالعمل مشخص شود.واحد حسابرسی داخلی باید در موارد لازم از نظرات و خدمات کارکنان و مشاوران با صلاحیت در زمینه های مختلف امور مالی،اقتصاد،آمار،کامپیوتر،مالیات،حقوق و مهندسی استفاده کند.

 

استاندارد حسابرسی ایران بهترین حالت را برای جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی اینگونه بیان کرده:

 

بهترین حالت آن است که واحد حسابرسی داخلی به بالاترین رده مدیریت گزارش دهد و هیچگونه مسئولیت اجرائی نداشته باشد.

 

حسابرسان داخلی گرچه استقلال ظاهری و واقعی ندارند ولی وقتی زیر نظر رده های بالا چون کمیته حسابرسی،هیئت مدیره یا مدیر عامل باشند نسبت به حالات دیگر استقلال بیشتری داشته و وظائف خود را بهتر می توانند انجام دهند.

 

منبع : مالی پدیا

از محور های دومین همایش بین المللی حسابداری، نقش اطلاعات حسابداری درتصميم گيری مديران و بهبود اقتصاد كشور است. پژوهشگران علاقمند به این حوزه می توانند مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

واحد اطلاع رسانی دومین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و بانکداری

 

برچسب ها : همایش ، همایش بین المللی ، حسابداری ، همایش بین المللی حسابداری، کنگره ، اقتصاد خرد ، اقتصاد کلان ، بورس ، سیاست مالیاتی ، مالیات سبز ، فرار مالیاتی ، سرمایه گذار ، مدیریت ریسک ، فضای کسب و کار ، کسب و کار ، بانک مرکزی ، معوقات بانکی ، پول شویی ، پول ملی ، بانکداری الکترونیک ، بانکداری خصوصی ، صنعت بانکداری

 

 


1288
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
حامیان علمی ویژهتماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش